TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Struggle for Possession in Harold Pinter's The Caretaker
(Lupta pentru posesiune în piesa ?Îngrijitorul?)
Vol LXI • No. 1/2009
Alina-Elena Stanciu

 Keywords   

 Abstract
The present paper attempts to explore the aesthetic and theatrical implications of the struggle for dominance enacted in the menacing and aggressive context of "The Caretaker?. In a universe devoid of meaning and dominated by anxieties and fears, characters fight to defend themselves from intruders and to preserve their autonomy. In a confined setting of non-utilitarian objects and faulty communication, human relationships are subject to degradation. Alteration leaves room only for alienation and isolation.

 Rezumat
Articolul îşi propune să analizeze implicaţiile estetice şi scenice ale luptei pentru posesiune, generate de contextul agresiv şi ameninţător al piesei ?Îngrijitorul?. Într-un univers lipsit de înţeles, dominat de anxietate şi frică, personajele luptă să se apere de impostori şi să-şi menţină autonomia. Într-un cadru sufocat de obiecte inutile, comunicarea este defectuoasă, iar relaţiile umane sunt supuse deteriorării. Rămâne astfel loc doar pentru alienare şi izolare.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti