TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Cultural Identity Tapestry in Amy Tan's The Hundred Secret Senses
(Identitatea culturală în romanul lui Amy Tan Cele o sută de simţuri secrete)
Vol LXI • No. 1/2009
Meryem Ayan

 Keywords   

 Abstract
The Hundred Secret Senses is Amy Tan's third novel in which she manages to weave the theme of cross cultures and cultural identities. Amy Tan weaves a cultural identity tapestry using the coloured threads of two nations in two different story lines; Olivia's story that is shaped by American values, materialism, self-centeredness, rationality, scepticism, pragmatism, and rejection of the traditional ways of China, and Kwan's story that is weaved by mystical Chinese values and the past. Actually, the two story lines emphasize the differences between Eastern and Western cultures and how individuals are located between cultures that conceptualize their identities. Thus, in this paper the major intention is to discuss the distinct groups of major characters from different centuries and different cultures that have taught each other how to conceptualize their identities by accepting that there are senses that go beyond the five customary ones, other modes of knowing and other ways of connecting to other lives that conceptualize the cultural identity tapestry in Amy Tan's The Hundred Secret Senses.

 Rezumat
Cel de-al treilea roman al lui Amy Tan, Cele o sută de simţuri secrete, ilustrează o temă identitară, punând în lumină problema transculturalităţii. Textul intersectează două istorii : pe de o parte este prezentată istoria Oliviei, pronunţat modelată de valorile americane, precum raţionalitatea, materialismul, pragmatismul, respingerea tradiţiilor milenare chineze şi, pe de altă parte, este povestită istoria lui Kwan, modelată de valorile misticismului chinez. De fapt, cele două istorii subliniază diferenţele dintre cele două culturi, cea Occidentală şi cea Orientală, indicând modul personal de raportare la aceste două paradigme culturale. De aceea prin această lucrare dedicată romanului lui Amy Tan, îmi propun să analizez grupurile distincte de personaje din secole şi culturi distincte care ne-au arătat diferite modalităţi de conceptualizare a identităţilor, dincolo de modul tradiţional de a percepe realitatea şi de a accede la cunoaştere prin intermediul celor cinci simţuri.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti