TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Construction of a Positive Learning Environment through the Use of Sensitive Topics in Language Education
(Folosirea subiectelor delicate în predarea limbilor moderne pentru crearea unui climat pedagogic pozitiv)
Vol LXI • No. 1/2009
Carmen Popescu

 Keywords   

 Abstract
In this paper I discuss the issue of using sensitive topics in language education in the form of language materials. Since language play and humour encourage a positive learning environment, this is a good reason to apply them to teach sensitive topics, from which we can temporarily distance ourselves through these mechanisms.

 Rezumat
În această lucrare este discutată problema folosirii materialelor care conţin texte umoristice în predarea limbilor străine cu scopul de a aborda unele subiecte delicate. Pe baza unor date culese în clasă, se sugerează că umorul poate fi un mecanism eficient de a ne distanţa pe moment de aceste subiecte pentru a le putea discuta cu elevii.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti