TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Development and Talent Indentification Tool
(Dezvoltarea si instrumentele de identificare a talentului)
Vol LX • No. 1C/2008
Simona Chesaraicu
Human Resources IKEA Bucharest Store
e-mail: Simona.chesaraicu@ikea.ro

 Keywords   talent, development, employee

 Abstract
This presentation will discuss aspects of development process in a young organization, it will present how to
make a good development plan and point on the importance of counseling in this process.
"Talent identification tool? it is an instrument that will be present as an example, describing the Human
Resources personnel effort to put the right people in the right place inside the organization and to identity
talents and ways to put this talents in organization's service.

 Rezumat
Lucrarea va prezenta aspecte ale procesului de dezvoltare într-o organizatie tânara, va prezenta cum se face
un bun plan de dezvoltare si importanta consilierii în acest proces.
"Talent identification tool? este un instrument prezentat ca exemplu al încercarilor Departamentului de
Resurse umane de a gasi în interiorul organizatiei oamenii potriviti pentru pozitiile potrivite , de a descoperi
talente care pot fi puse în serviciul organizatiei.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti