TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Les grands hommes dans la théorie du succès de Mihai Ralea
(Oamenii de seamă in teoria succesului a lui Mihai Ralea)
Vol LX • No. 2B/2008
Gabriela Vasilescu

 Keywords   

 Abstract
En s'appuyant sur deux ouvrages fondamentaux du philosophe roumain Mihai Ralea, Leçons d'esthétique (1972) et L'Explication de l'homme (1946), l'article cherche à dégager une vision sociologique du grand homme. Ce dernier connaît un succès d'un type particulier, qui peut être rapproché de celui de l'?uvre d'art, et dont le résultat est un changement de la perception sociale, une adaptation à un niveau supérieur de nouveauté et une amélioration morale.

 Rezumat
Sprijinindu-se pe două lucrări fundamentale ale filozofului Mihai Ralea, Prelegeri de estetică (1972) şi Explicarea omului (1946), articolul incearcă să definească viziunea sociologică a autorului asupra oamenilor de seamă. Aceştia se caracterizează prin obţinerea unui succes de un tip aparte, apropiat de cel artistic, al cărui rezultat consistă în schimbarea percepţiei sociale, o adaptare la un nivel superior de nou şi o îmbunătăţire morală.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti