TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Intellectual during the ?Junimea' Period
(Intelectualul în vremea Junimii)
Vol LX • No. 2A/2008
Ioana Jieanu

 Keywords   

 Abstract
The Junimea period is one of the most discussed in the history of Romanian literature, because the great writers of Romanian literature produced their work in this period. That is why I decided to develop a topic, based on the intellectuality of the most important personalities of these times: Titu Maiorescu, P.P. Carp, C.A. Rosetti, Iacob Negruzzi. In my opinion, what the writers of this period discovered is a new way of writing, but also a new way of being.

 Rezumat
În a doua jumătate a secolului al XIX ?lea a existat un nucleu de intelectuali, centrat la Junimea. Majoritatea se încadrează portretului intelectualului junimist, creat de fondatorii acestei societăţi literare. Unii intelectuali umanişti, alţii tehnocraţi, unii îndeplinind funcţii înalte pe plan cultural, iar alţii poziţii stategice în politică, cu toţii au contribuit la creşterea ritmului de culturalizare şi modernizare a al ţării noastre.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti