TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Cultural Diversity in Modern Europe: The Significance of Cultural Studies
(Diversitatea culturală în Europa modernă)
Vol LX • No. 2A/2008
Marcel Pikhart

 Keywords   

 Abstract
I concentrate on possible future roles of Cultural Studies and the humanities in the twenty-first century European cultural diversity. I stress the importance of Cultural Studies mainly in that it helps us to get to know other cultures and cultural traditions, and thus, this discipline may enhance cross-cultural cooperation so important in today´s globalized Europe. The twenty first century will probably be moving towards a multicultural and multi-ethnic society for which intercultural understanding, cross-cultural communication and dialogue will be a must, absolutely necessary for its survival. Hence, the humanities and Cultural Studies may become a catalyst which reduces, or even eliminates, fierce nationalism, racism and xenophobia in the modern world.

 Rezumat
Lucrarea prezintă viitoare posibile roluri pe care studiile culturale si umaniste le pot avea în contextul diversităţii culturale a Europei de secol XXI. Se accentuează importanţa studiile culturale în principal datorită faptului că ele ajută la cunoaşterea altor culturi şi tradiţii şi de aceea, o astfel de disciplină poate oferi oportunitatea unei cooperări între culturile Europei globalizate. Secolul XXI va propune probabil o societate a multiculturalităţii şi a diversităţii etnice pentru care înţelegerea interculturală, comunicarea între culturi şi dialogul vor fi absolut necesare. Astfel, ştiinţele umaniste şi studiile culturale pot deveni un catalizator ce ar putea reduce sau chiar elimina naţionalismul feroce, rasismul şi xenofobia în lumea modernă.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti