TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Re-thinking the Concepts of Our (Philosophical) Identities
(O regândire filosofică a conceptului de identitate)
Vol LX • No. 2A/2008
Béla Mester

 Keywords   

 Abstract
Historians of philosophy often meet the problems of the (European and national) canons. My paper offers a new approach of this problem, based on certain theories of communication. At first I will analyse some concepts of Manuel Castells, György Márkus and Hannah Arendt (timeless time, space of flow; anti-modern fundamentalism preying upon the modern world; selflessness), offering good tools for a description of the new nature of the identity of a community; then I will try to demonstrate the adequacy of this framework of concepts for the description of the structure of the systematic canon-making in the history of philosophy.

 Rezumat
Prezenta lucrare îşi propune să aducă în discuţie o noua abordare a conceptului de canon european şi naţional. Sunt analizate conceptele propuse de Manuel Castells, György Márkus şi Hannah Arendt. Acestea sunt fundamentale în orice analiză de acest tip, asigurând simultan instrumentele pentru o descriere adecvată a identităţii comunitare. În ansamblu, articolul îşi mai propune să demonstreze validitatea acestor concepte în circumscrierea procesului de formare a canonului în istoria filozofiei.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti