TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Role of Semiotic Manipulation in the Formation of Mental Representations
(Rolul manipulării semiotice în formarea reprezentărilor mentale)
Vol LX • No. 2A/2008
Cristina Gelan

 Keywords   

 Abstract
Semiotics has huge and permanent influence, as the individual can be easily manipulated. Moreover, because of the intense presence of mass-media within our lives, it is almost impossible for human beings to identify, among so many fakes, the real events. For instance, the totalitarian regimes used to bring politics in the school programs starting with the first classes, by introducing some subjects following the imbuing of the respective doctrine. The workbooks were censored in such a way to educate the pupils in the spirit of the dominant doctrine. And this thing can still happen today in certain regions of the world. Such manipulations reside in the spreading of different universal opinions, developing traditions and customs, outlining mentalities or even massive riot manifestations.

 Rezumat
Manipularea semiotică poate fi privită ca influenţă a întregii culturi în cadrul căreia îşi duce existenţa individul uman. Căci, sistemul de valori, comportamentul, felul de a gândi al oamenilor sunt determinate de normele scrise şi nescrise ale societăţii în care aceştia trăiesc şi de subculturile cu care vin în contact. Neglijând această permanentă şi uriaşă influenţă, individul uman poate fi uşor manipulat. În plus, datorită prezenţei manipulărilor cât mai des în viaţa noastră prin intermediul mass-media, omului de rând aproape că îi devine imposibil să identifice, printre numeroasele trucuri, evenimentele reale. De pildă, regimurile totalitare politizau programele şcolare începând cu primele clase, prin introducerea unor obiecte care urmăreau inocularea doctrinei respective, de la cea mai fragedă vârstă. Manualele erau astfel cenzurate pentru a educa elevul în spiritul doctrinei dominante. Şi acest lucru se mai întâmplă şi astăzi în anumite regiuni de pe glob. Astfel de manipulări stau la baza răspândirii diferitelor curente de opinii, formând tradiţii şi obiceiuri, conturând mentalităţi sau chiar ample manifestări protestatare.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti