TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Political Image ? A Puzzle of Symbols
(Imaginea politică ? un puzzle de simboluri)
Vol LX • No. 2A/2008
Mihaela Duma

 Keywords   

 Abstract
This paper has emerged from the idea that people need to believe in some forms of institutionalized power. Therefore, they have invented symbols in order to support and create either a material or a mental shape to impersonate their beliefs. The aim of this paper is to approach the idea that the image of a politician, of a person or even of an institution is nothing but a puzzle of symbols, whose pieces are carefully chosen from a socio-cultural background and carefully placed in people's minds to embody an ideal of power. In order to do this, the present study will offer two main perspectives, starting with a general view and concluding with an in-depth analysis of the image of a particular political leader.

 Rezumat
Prezenta lucrare porneşte de la ideea că oamenii au nevoie să creadă într-o formă sau alta de putere instituţionalizată. Simbolurile s-au născut pentru a susţine şi a crea o formă fie materială fie mentală care să întruchipeze aceste convingeri. Scopul acestei lucrări este de a aborda ideea că imaginea unui politician, a unei persoane sau chiar a unei instituţii nu este altceva decât un puzzle de simboluri ale cărui piese sunt atent alese din spaţiul socio-cultural şi plasate cu grijă în imaginarul colectiv în aşa fel încât să întruchipeze idealul de putere. Pentru îndeplinirea acestui scop, lucrarea de faţă abordează două perspective, pornind de la o prezentare de ansamblu şi finalizând cu o analiză aprofundată a imaginii unui anumit lider politic.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti