TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Language of Romanian Literary Blogs
(Limbajul blogurilor literare româneşti)
Vol LX • No. 2A/2008
Eugenia Baciu

 Keywords   

 Abstract
The Romanian literary blogs are resources for linguistic study, their terminology being today the language with the most spectacular ascent. As its contents are not restricted by a set of explicitly taught standards, they allow lexical innovations. They also contain a large number of new words that emerge into the Romanian vocabulary. Its dynamism is due to the permanent need of lexical renovation as a means of showing the bloggers' originality. In this paper we shall analyse some aspects connected with Romglish (a new term introduced in Romanian which might be defined as a mixture between Romanian and English in the daily language, press and television), expressing the idea of superlative, interjections, slang and method of writing. Another aspect of our research is also an attempt to review the most frequent terms used by bloggers and which have become commonplace in the blogosphere. How were these introduced in the Romanian language, what changes did they undergo (if any), will these be known and adopted by the bloggers ? are questions to which we'll try to find some answers.

 Rezumat
Limbajul blogurilor literare reprezintǎ resurse pentru studiul lingvistic, terminologia sa fiind în prezent limbajul cu cea mai spectaculoasǎ ascensiune. Deoarece conţinutul sǎu nu este restricţionat de o serie de standarde formulate explicit, blogurile literare permit inovaţiile lexicale. De asemenea, ele conţin un mare numǎr de cuvinte noi care intrǎ în vocabularul limbii române. Dinamismul lui este datorat permanentei nevoi de înnoire lexicalǎ ca o modalitate a bloggerilor de a-şi exprima originalitatea lexicalǎ. In acest articol vom analiza: câteva aspecte legate de romglezǎ (un termen nou introdus în românǎ care poate fi definit ca un amestec între românǎ şi englezǎ utilizat în limbajul cotidian, în presǎ şi televiziune), exprimarea ideii de superlativ, interjecţiile, argoul şi tehnica de redactare. Un alt aspect al cercetǎrii noastre este o încercare de a stabili termenii cei mai utilizaţi folosiţi de bloggeri şi care au devenit clişee în blogosferǎ. Cum au fost aceşti termeni introduşi în limba românǎ? Ce transformǎri au suferit (dacă au existat)? Vor fi aceste schimbǎri preluate de bloggeri? ? la aceste întrebǎri vom încerca sǎ dǎm rǎspunsuri posibile.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti