TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Language and Ideology in Presidential Speeches
(Limbă şi ideologie în discursurile prezidenţiale)
Vol LX • No. 2A/2008
Maria-Ionela Neagu

 Keywords   

 Abstract
?You don't tell deliberate lies, but sometimes you have to be evasive.? (Margaret Thatcher) Though not a President, or due to this fact, Margaret Thatcher may be telling the truth. But how can evasive speakers become so persuasive? Do their speeches betray their personality? This paper aims to analyse how presidential speeches shape nations and the extent to which they mirror the speakers' true opinions. Drawing upon Norman Fairclough's and Theo van Leeuwen's theoretical approaches to Critical Discourse Analysis and social representations, respectively, we attempt to demonstrate that by means of linguistic and social representations, discursive practices serve to establish or conceal relations of power and dominance between interactants, between national, ethnic, religious, sexual, political and cultural majorities and minorities. ?I use emotion for the many and reserve reason for the few.? (Adolf Hitler)

 Rezumat
?Nu minţi în mod deliberat, dar uneori trebuie să fii evaziv.? (Margaret Thatcher) Deşi nu este preşedinte, sau tocmai datorită acestui fapt, Margaret Thatcher poate că spune adevărul. Dar cum pot deveni atât de convingători nişte vorbitori evazivi? Discursurile lor le trădează oare personalitatea? Această lucrare îşi propune să analizeze modul în care discursurile prezidenţiale conturează naţiuni şi măsura în care acestea reflectă adevăratele păreri ale vorbitorilor. Utilizând abordările teoretice ale lui Norman Fairclough şi Theo van Leeuwen asupra Analizei Critice a Discursului şi a reprezentărilor sociale, încercăm să demonstrăm că prin mijloace lingvistice şi reprezentări sociale, practicile discursive stabilesc sau ascund relaţii de putere şi dominare între interactanţi, între minorităţi naţionale, etnice, religioase, de sex, politice şi culturale. ?Folosesc emoţia pentru cei mulţi şi păstrez raţiunea pentru cei puţini.?(Adolf Hitler)

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti