TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Corporeality and the Public Opinion Market in the 18th Century British Society
(Corporalitate şi piaţa opiniei publice în societatea britanică a secolului al XVIII-lea)
Vol LX • No. 2A/2008
Ana Maria Tolomei

 Keywords   

 Abstract
My paper aims at analyzing the evolution and involution of private and public bodies from contemplatio corpus to contamino corpus through contagio or contact in the 18th Century English society, especially in "The Tatler? and? The Spectator?. From the subordination, coordination and even communication types of bodily relations, I am interested in two attitudes regarding contagio, namely: contego (lat.) > protection and expono (lat.) > exposure, exhibition, display. I am also interested in techniques of moralization and rationalization of politics and in the question of defamiliarization, bipolar and multipolar realities applied to the shift from a private "grand homme? to a collective "grand homme?. We can speak of a market of public opinion formation in private or public institutions such as publications, clubs, alehouses, coffeehouses as a an outcome of extreme power relation "games? of infection dissemination and control.

 Rezumat
Articolul îşi propune să analizeze evoluţia şi involuţia corpurilor private şi publice de la « contemplatio corpus » la « contamino corpus » prin « contagio » sau contact în societatea engleză a secolului al XVIII-le, în special în The Tatler şi The Spectator. În relaţiile corporale de tip: subordonare, coordonare şi chiar comunicare sunt interesată de două atitudini legate de « contagio » şi anume: « contego» (lat.) > protecţie şi «expono» (lat.) > expunere, expoziţie, etalare. Sunt deasemenea interesată de tehnici de moralizare şi raţionalizare a politicului, de problema defamiliarizării, a realităţilor bipolare şi multipolare care marchează trecerea de la principiul de «grand homme» privat la cel de «grand homme» colectiv. Putem vorbi de formarea unei pieţe a opiniei publice în instituţiile private sau publice ale vremii cum sunt publicaţiile, cluburile, berăriile, cafenelele, ca rezultat al «jocurilor» extreme de putere constând în manipulare, răspândire şi control.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti