TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Identity Construction: Female Characters in 19th Century Fiction
(Construcţia identităţii personajelor feminine în proza secolului al XIX-lea)
Vol LX • No. 2A/2008
Ramona Mihăilă

 Keywords   The present paper attempts to identify the typologies of female characters in 19th century Romanian fiction from the perspective of particular patterns that appear in most of the writings. My approach is based on the observation that women were challenging the foundations of a patriarchal society where they had to face the most difficult problems for the nineteenth-century women: independence, especially the economic one, right to labour (the wage-earning options available to women were quite limited and domestic service was the single most important source of women's paid unemployment) or to vote, their domestic roles. It is important to notice that from the 1880s the "New Woman? in theory and fact changed the canon of Romanian literature, affecting writers' lives and invigorating the literature with new fictional design in character, form and theme.

 Abstract

 Rezumat
Analiza statutului femeii în societatea românească a secolului al XIX-lea, văzută ea însăşi în cadrul unui proces de modernizare şi de trecere, lentă ce-i drept, de la o economie eminamente agrară spre fazele de început ale capitalismului, este dublată de analiza în plan literar a ascensiunii personajului feminin în procesul de devenire a literaturii române, a trecerii de la romantism la realism corespunzătoare ascensiunii romanului.
În interacţiunea dintre ficţiune şi realitate articolul de faţă identifică mecanismele prin care se construieşte ficţional o identitate culturală care destabilizează limitele identităţii sociale, ale stereotipiei personajelor feminine tributare prejudecăţilor sociale pe de-o parte şi persistenţei elementelor romantice pe de alta. Construcţiile identitare sunt urmărite nu doar în raport de statutul social al femeii şi de tipologii ficţionale, ci şi în funcţie de convenţiile unor genuri literare cum ar fi nuvela, romanul social, proza de inspiraţie istorică şi proza de mister şi senzaţie.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti