TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Board

Editor-in-Chief:
Liviu DUMITRAŞCU

Series Editorial Board:
Vlad ULMANU (Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti), Gariel ALBU (Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti), Cezar BĪRZEA (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti), Constantin CUCOŞ (Universitatea ,,Al.I. Cuza?, Iaşi), Craig KRIDEL (Columbia University, North Carolina, U.S.A.), Nicolae MITROFAN (Universitatea Bucureşti), Viorel NICOLESCU (Universitatea Bucureşti), Dan POTOLEA (Universitatea Bucureşti), Nicolae SACALIŞ (Academia de Artă Teatrală şi Cinematografică ,,I.L. Caragiale?, Bucureşti), Paul SHAKER (Simion Fraser University, Canada), Emil STAN (Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti), Laurenţiu ŞOITU (Universitatea ,,Al.I. Cuza?, Iaşi).

Series Editor:
Gabriel ALBU

Series Executive Editor:
Alina PETRESCU, Ana-Maria MARHAN

Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti